Trivselsmåling i klassen

Her har du som lærer mulighed for at bestille en trivselsmåling, der handler om klassens trivsel, og om der evt. foregår mobning i klassen. Du kan se spørgsmålene i boksen til højre. Trivselsmålingen udføres ved, at eleverne udfylder et anonymt webbaseret spørgeskema. 

Sådan gør du: 

  • Du bestiller trivselsmålingen i boksen herunder.
  • Herefter modtager du et link, som du sender videre til eleverne. Spørgeskemaet kan tilgås via mobil, iPad eller computer. Det kan kun udfyldes en gang fra samme IP-adresse. 
  • Når alle eleverne har svaret anonymt på spørgsmålene, beder du om at modtage resultatet. Det gør du ved at besvare den mail, du modtog med linket til trivselsmålingen (fra het@youglobe.dk).  
  • Herefter modtager du en mail med resultaterne inden for 24 timer. 
  • Efter nogle måneder kan I gentage trivselsmålingen ved at svare på mailen med resultaterne, som I modtog fra het@youglobe.dk

Bestil link til trivselsmåling

Jeg accepterer betingelserne

Spørgsmål fra trivselsmålingen

1) Er du glad for at gå i skole?

2) Har du gode venner i klassen?

3) Har du gode venner på skolen?

4) Har du nogen at være sammen med i frikvartererne?

5) Har du det godt med dine lærere?

6) Føler du, at de voksne står klar til at hjælpe dig?

7) Har du prøvet at føle dig udenfor eller blive mobbet i klassen?

8) Hvis ja, fortalte du nogen om mobningen?  

9) Hvis ja, blev der så gjort noget for at stoppe mobningen?

10) Hvis nej, hvorfor fortalte du ikke nogen om mobningen  

11) Har du oplevet nogen fra klassen blive mobbet af andre fra klassen?

12) Hvis ja, har du set nogen blive mobbet, uden du vidste, hvad du skulle gøre ved det?

13) Hvis ja, hvorfor tror du, at du ikke gjorde noget?  

14) Har du selv været med til at mobbe eller holde nogen udenfor?

15) Hvis ja, hvorfor tror du, at du mobber?  

16) Tror du, at der foregår mobning i din klasse?

17) Hvis ja, tror du, at jeres klasselærer ved, at der er mobning i klassen?

18) Hvis nogen i din klasse eller på skolen bliver mobbet, gør lærerne så noget ved det?

19) Føler du, at du kan sige det til din lærer eller dine kammerater, hvis du har problemer?

20) Hjælper I hinanden i klassen, hvis nogen har det dårligt eller er kede af det?

21) Har du har forslag til, hvordan det kan blive rarere at gå i klassen?