Trin 3 - Info til forældre og løbende opfølgning

Hvis samværsreglerne skal have en effekt, er det vigtigt, at de bliver kommunikeret ud til forældrene, så de kan bakke op om reglerne derhjemmme, og at du løbende følger op på, hvordan det går med at overholde samværsreglerne i klassen.

Info til forældre
Præsenter forældrene for samværsreglerne til et forælde-arrangement, hvor eleverne fx fremlægger dem, eller send samværsreglerne ud via forældreintra med besked om, hvorfor de er vigtige for forældrene at kende til og bakke op om. Du kan med fordel sende /uddele vores forældrequiz til forældrene. Her får de vigtig viden om, hvordan de kan bidrage til at forebygge mobning.

Løbende opfølgning
Det er helt afgørende, at I løbende taler om samværsreglerne. Hvordan går det med at overholde dem? Læg opfølgninger ind i kalenderen, så du får det gjort. Men sørg også for at tænke samværsreglerne ind som en slags grundværdier, som I er enige om i klassen, og som du derfor kan bruge til hverdag. Når du ser eksempler på, at samværsreglerne efterleves fint, så anerkend de konkrete handlinger. Og når reglerne brydes, så tal om det ud fra jeres fælles samværsregler.

Hvis der er trivselsproblemer
Hvis der er problemer med trivslen, er det vigtigt at gøre en ny indsats. Måske skal der kobles en AKT-lærer eller skolepsykolog på. En del kommuner har også et eller flere tilbud, man kan bruge. Børns Vilkårs Skoletjeneste har også antimobbekonsulenter, og Red Barnet anbefaler flere forskellige på blandt andet sikkerchat.dk.

  • Hvordan går det med at overholde samværsreglerne?
  • Synes I, at samværsreglerne har hjulpet?
  • Er det blevet nemmere at blande sig og sige fra, hvis nogle bliver mobbet?
  • Er det blevet nemmere at tage fat i en voksen?
  • Synes I, at I selv og jeres kammerater lever op til samværsreglerne?
  • Synes I, at de voksne lever op til samværsreglerne?