Trin 2 - Klassen øver sig på samværsreglerne via et rollespil

Det skal du bruge:

  • Ti rollespil-cases til at vise på storskærm (downloades fra boksen til højre)
  • Plakaten med samværsregler
  • Evt. kortfilmen 'Vis mod' (2:40 min).
  • Smartboard/overhead/storskærm

Sådan gør du:

1) Fortæl eleverne, at I nu skal lave nogle rollespil, hvor I skal øve jer på at bruge samværsreglerne. Sig fx:

De nye samværsregler betyder, at I måske vil komme i nogle situationer, hvor I skal gøre noget andet, end I plejer – og det kan godt være svært. Så det er vigtigt, at alle følger de nye regler, og at alle bakker hinanden op i, at reglerne skal følges. Nu skal vi lave et rollespil, hvor vi skal øve os på at bruge de her regler. Så finder vi også ud af, om vi allesammen har forstået reglerne på nogenlunde samme måde.

Vis evt. kortfilmen ‘Vis mod’ fra DR Ultras antimobbekampagne. Filmen handler om at være en god kammerat og sige fra, når man ser andre blive mobbet.

2) Vis pdf'en med rollespil-casene på storskærm/smartboard. Læs den første case op og fordel de tilhørende roller blandt eleverne.

3) Sæt situationen i gang. Under hver case beskriver 'Drejebogen' i hovedtræk, hvad eleverne skal gøre for at gennemspille situationen, men de må gerne udtrykke sig med egne ord/selv fortolke situationen. Når den beskrevne situation er gennemspillet, fortsætter rollespillet – men uden manuskript. Her er det altså op til eleverne at trække på samværsreglerne.

6) Afslut rollespillet, når du vurderer, at situationen er færdigspillet, og evaluér forløbet i plenum med udgangspunkt i nedenstående spørgeguide. Det er vigtigt at forklare eleverne, at fokus er på, om samværsreglerne kom i spil – ikke på, hvem der er god til at spille skuespil.

Lærerens spørgeguide:

  • Synes I, der blev gjort det rigtige her?
  • Kom samværsreglerne i spil? Brugte i samværsreglerne?
  • Hjalp samværsreglerne jer til at finde ud af, hvad I kunne gøre?
  • Var der noget, man kunne have gjort anderledes?

VIGTIGT: Din rolle som lærer
Det vigtigt at holde fast i, at samværsreglerne ikke er til diskussion. Ellers bliver det de stærkeste elever i klassen, der får lov at definere, hvad der er rigtigt og forkert. Der er altid magt på spil. 
Ift. rollespillet er det også vigtigt at, der ikke kun er én rigtig måde at handle på, men at der kan være mange forskellige måder at håndtere en situation på.

”Vis mod” er Mary Fonden og DR Ultra kortfilm. Budskabet er, at vi kan gøre en stor forskel, hvis vi finder modet i os selv til at sige fra, når vi oplever mobning.