Gode råd hvis du oplever mobning

Hvis du ser andre blive mobbet

Måske går du en klasse, hvor du nogle gange ser andre blive mobbet. Hvis du gør, synes du sikkert, at det er rigtig ubehageligt. Måske har du lyst til at hjælpe dem, der bliver mobbet, men synes det er svært.

Når man ser andre blive mobbet, kan man nemlig blive bange for, at det går ud over en selv, hvis man blander sig. Det kan også være, man ikke tror, at det hjælper at sige det til en voksen, eller at man ikke vil være en, der 'sladrer'.

Men det er vigtigt, at du gør noget. Du skal nemlig ikke bare blande dig udenom. Mobning er meget skadeligt for dem, der går ud over, og faktisk også for hele klassen. Det er meget usundt at gå i en klasse med mobning, fordi mobning skaber en masse frygt.

Hvis man bliver ved med at være tilskuer til mobning, uden at gribe ind, er man med til at acceptere, at der er mobning i klassen. Og på den måde er man med til at gøre mobning lovligt i klassen. Hvis vi alle sammen siger nej til mobning, kan mobningen ikke ske.

Gode råd til, hvad du kan gøre:

 • Sig stop til den, der mobber.
 • Det kan være svært at sige fra, hvis man er alene. Kig rundt og find sammen om at sige fra.
 • Gå hen til den, der bliver mobbet, og sig “kom vi går”.
 • Sig det til en voksen, fx en lærer eller dine forældre.
 • Trøst eller støt den, der bliver mobbet, evt. bare ved at sende en sød sms.

Vær modig! Hvis du griber ind, fx ved at gå til en voksen og fortælle, hvad du har set, eller ved at støtte den kammerat, der bliver mobbet, så har du grund til at være stolt af dig selv. For så er du en god kammerat og en stærk person, som andre kan føle sig tryg ved.

Hvis du bliver mobbet

Hvis du bliver mobbet, er du måske ofte ked af det, bange og utryg. Måske er du holdt op med at tro noget godt om dig selv. Men du skal vide, at det ikke er din skyld, og at det ikke er dig, der er noget galt med. Selvom det er dig, der står med problemet, så er det ikke dig, der ER problemet. Du gør ikke noget galt, og det er ikke din skyld. Du har ret til at have det godt og til ikke at blive mobbet.

Du skal også vide, at det nok er ret tilfældigt, at det lige er dig, der bliver mobbet. Mobning skyldes nemlig, at der er et dårligt klima i klassen. Derfor kan du heller ikke selv stoppe mobningen. Så det er meget vigtigt at fortælle det til en voksen. Mobning er nemlig meget alvorligt.

Husk at du også hjælper de andre i klassen, hvis du fortæller de voksne, hvad der foregår. For i en klasse med mobning er der mange, der har det dårligt. Også selvom det måske kun er én eller to, der bliver mobbet.

Gode råd til, hvordan du kan få hjælp:

 • Fortæl det til en, du stoler på – det kan fx være din far eller mor, din fætter eller din moster. Hvis du tror, de vil synes, at det er svært at tale med dig om det, kan du evt. vise dem denne side med gode råd, til hvordan de taler med dig.
 • Fortæl det til en voksen på skolen. De voksne SKAL hjælpe dig. Det står i loven. Hvis du ikke synes, de voksne gør noget ved det, så find nogle andre voksne at sige det til. Bliv ved, indtil du får den nødvendige hjælp.
 • Fortæl det til dine forældre. Så kan dine forældre tage kontakt til de voksne på skolen, så de sammen kan gøre noget ved problemet.
 • Du kan også ringe til Børnetelefonen på telefon 116111 eller sende dem en sms og fortælle dem om, hvordan du har det. Du behøver ikke at vide, hvad du vil sige, når du ringer. De skal nok hjælpe dig i gang. De er til for at hjælpe børn, der har det dårligt, og de kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad du kan gøre. Du kan også skrive til sikkerchat.dk.
 • Du har ret til at gå i skole uden at blive mobbet. Det står i loven. Hvis du mener, at der er mobning i din klasse, skal du eller dine forældre sige det til skolen, fx til din klasselærer. Og så SKAL skolen stoppe mobningen. Hvis du ikke synes, at skolen gør nok for at stoppe mobningen, kan du klage til noget der hedder Klageinstans mod mobning. Du kan skrive til dem og du kan også ringe og tale med dem.  
 • Hvis du synes, det er for svært at sige det til nogen, kan du starte med at lave en mobbe-dagbog. En mobbe-dagbog er, hvor du skriver ned, hver gang du bliver mobbet. Skriv hvilken dag det er, hvem der mobber dig, og hvad der skete. Når du har lavet mobbe-dagbog i nogen tid, kan du vise mobbedagbogen til en voksen og få hjælp på den måde. Du kan hente eventuelt bruge vores skabelon til en mobbedagbog. Du kan downloade den ude til højre på denne side og printe den ud, så du kan udfylde den.   

Hvis du selv mobber

Hvis du selv er med til at mobbe, er det vigtigt, at du stopper med det. Mobning er nemlig meget skadeligt både for dem, det går ud over og for resten af klassen. Mobning skaber nemlig frygt. Det er også skadeligt for dig selv, for på et tidspunkt kan du få dårlig samvittighed over, hvad du har gjort og få det rigtig dårligt med dig selv.

Men det kan godt være lidt svært at holde op med at mobbe. Måske føler du, at de andre forventer, at du skal mobbe. Og det kan være svært at skulle gøre noget andet, end man plejer. Men fordi mobning er meget alvorligt, er det vigtigt, at du stopper med at mobbe – også hvis det er svært.

Det kan du gøre:

 • Sig til dine venner, at du ikke vil mobbe mere
 • Sig undskyld til dem du har mobbet
 • Bed en voksen om hjælp til at stoppe.

Mobning er...

- Når det hele tiden er den samme person, som bliver drillet.
- Hvis man bliver ved, selv om personen har sagt stop.
- Hvis man holder nogle ude fra fællesskabet.
- Hvis det altid er den samme person, som ikke er med.

Husk at:
- Klassen er et fællesskab, hvor der skal være plads til alle.
At vi allesammen har ansvar for, at andre inviteres ind i fællesskabet.

Mobning skyldes

Når nogle bliver mobbet, er det fordi, klassen ikke fungerer, som den skal. Der mangler en fællesskabsfølelse i klassen, og måske går mange rundt og er bange for, at de bliver de næste, der bliver mobbet.