Sådan taler du med et barn, der mobbes

Lyt til barnet
Det kan være meget svært for børn at fortælle voksne om mobning, og i nogle tilfælde har børnene brugt hele eller halve år på at samle mod til at fortælle om det. Desværre viser undersøgelser, at mange børn oplever, at de voksne ikke lytter ordentligt efter, når de så fortæller det. Nogen gange skyldes det, at de voksne kommer til at bagatallisere det, som barnet oplever som mobning. Andre gange skyldes det, at den voksne alt for hurtigt går i gang med at finde på mulige løsninger i stedet for bare at lytte.
Det er selvfølgelig vigtigt at finde en løsning, men i første omgang har barnet brug for, at du bare lytter og rummer fortællingen. Derfor er det allervigtigste råd at lytte. Brug fx lyde som aha, hmm, ja osv. og spørg ind undervejs, hvis der er noget, du ikke forstår. Fortæl også barnet, at det ikke er hans/hendes egen skyld, at han/hun bliver mobbet. Mobning skyldes nemlig et dårligt og ytrygt klima i klassen. Og det er tilfældigt, hvem der bliver mobbeofre. 

Anerkend barnets oplevelse af mobning
Uanset om du anser det, barnet fortæller, som mobning eller ej, så skal det tages alvorligt. Vær derfor opmærksom på ikke at bagatallisere det, som barnet oplever og lad vær at gå ind i en diskussion af, om det er mobning eller ej. Hvis barnet oplever noget som slemt, så er det slemt.

Afbryd ikke
Lad være med at afbryde barnet. Og lad vær med at komme med din egen historie eller erfaring. Det kan hurtigt komme til at overtage barnets historie.

Undgå at skælde ud eller udtrykke vrede
Man kan nemt komme til at føle vrede, fx overfor dem der mobber. Men lad vær med at give udtryk for det. Det er nemlig vigtigt at fokus er på at støtte op om de følelser, som barnet har.

Skriv forløbet ned
Det kan være en god idé at skrive forløbet ned, mens du sidder sammen med barnet. Det signalerer, at du tager det alvorligt og samtidig giver det et overblik over situationen.

Lav en aftale med barnet
Fortæl barnet, at du er rigtig glad for, at han/hun kom og fortalte dig om mobningen og aftal med barnet, hvordan og hvornår lærerne/pædagogerne og evt. andre forældre skal have det at vide og forklar, at du sammen med skolen vil lægge en plan for, hvordan I får problemet løst. Du kan også fortælle, at det står i loven, at skolen skal lave en handelplan for, hvordan mobningen stoppes.
I nogle tilfælde har barnet et ønske om at skifte skole og i nogle tilfælde er det den rigtige løsning. Mobningen bor i klassen og i det dårlige klima, der er i klassen. Derfor følger mobningen ikke med barnet.

 

Hvad siger loven?

Det er lovpligtigt for alle skoler at have et regelværdisæt og en antimobbestrategi. Og hvis der er problemer med trivslen, har skolen desuden pligt til at lave en handleplan.  

Hvis du mener, at der foregår mobning i dit barns klasse, skal du kontakte skolen. Hvis skolen vurderer, at der er tale om mobning, skal den inden for 10 arbejdsdage fra din henvendelse lave en handlingsplan, der beskriver, hvordan den vil stoppe mobningen.

Hvis du ikke mener, at skolen gør nok, kan du klage til klageinstansen mod mobning. Her kan du også få telefonisk rådgivning.