Klassens samværsregler

Her finder du et forløb på ca. 3 lektioner, hvor klassen arbejder med samværsregler. Du præsenterer klassen for samværsreglerne (trin 1) og hænger plakaten med samværsreglerne op i klassen, hvorefter de øver sig på at bruge reglerne i et rollespil (trin 2). Til sidst præsenterer du samværsreglerne for forældrene, og løbende følger du op på, at klassen overholder dem (trin 3). 

Hvis I ikke har haft besøg af mobbestopmødet, anbefaler vi, at I læser vores elevteksterog at du som lærer læser vores info om, hvorfor mobning opstår. 

Om materialet

Målgruppe: Mellemtrinnet.
Relevant for: Det obligatoriske emneområde Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab, Dansk og UUV.
Tidsforbrug: Ca. 4 lektioner plus løbende opfølgning.
Læringsmål: At eleverne:
- Får erfaring med at udvikle fælles regler for trivsel og benytte dem i praksis. 
- L
ærer at tage moralsk stilling til egen og andres adfærd.
-
Lærer, hvordan de selv kan bidrage til en positiv kultur i klassen. 
- Udvikler deres handlekompetencer, når deres egne eller andres grænser bliver overskredet.