Eleverne tester deres forældres viden om mobning

Print vores forældrequiz ud og udfyld. Her bliver du klogere på, hvordan du selv kan være med til at forebygge mobning i dit barns klasse og du får talt med dit barn om, hvordan det går i klassen.