Om Mobbestop

Mobbestop består af materiale til at styrke fællesskabet i klassen og forebygge mobning. Som en del af projektet har 250 skoler over hele landet haft besøg af mobbestop-mødet 'Bland dig ikke udenom' for elever på mellemtrinnet.

Undervisningsmateriale og mobbestop-møder er udviklet af foreningen YouGlobe med støtte fra TrygFonden og med mobbefaglig bistand fra Red Barnet og mobbeforsker Stine Kaplan Jørgensen. Call Me har sponsoreret lånetelefoner til eleverne til brug på mobbestop-møderne. 

YouGlobe er en forening, der via dialogmøder og undervisningsmateriale, arbejder for at klæde børn og unge på til at tage aktiv stilling til deres nære omgivelser og samfundet som helhed – og give dem lyst og mod til at påvirke omgivelserne, når de synes, at noget skal laves om.