Om Mobbestop

Mobbestop er udviklet af foreningen YouGlobe med støtte fra TrygFonden og med mobbefaglig bistand fra Red Barnet og mobbeforsker Stine Kaplan Jørgensen. Mobbestop består af  materiale til at styrke fællesskabet og forebygge mobning. 

YouGlobe er en forening, der via dialogmøder og undervisningsmateriale, arbejder for at klæde børn og unge på til at tage aktiv stilling til deres nære omgivelser og samfundet som helhed – og give dem lyst og mod til at påvirke omgivelserne, når de synes, at noget skal laves om.