Få besøg af mobbestop-mødet

'Bland dig IKKE udenom'

Skal jeres elever lære, hvordan de holder mobning væk fra klassen, og hvad de kan gøre, hvis de oplever mobning? Så book et mobbestop-møde for mellemtrinnet. Det koster 4500 kr.  

På mobbestop-mødet lærer eleverne: 
- Hvad mobning er, hvorfor den opstår og hvordan de sammen kan holde mobning væk fra klassen. Hvis alle siger nej til mobning, kan mobning ikke opstå.

- Hvad de konkret kan gøre, hvis de selv mobber, ser andre blive mobbet eller selv bliver mobbet.

- At der skal være plads til alle, og at alle i klassen har en ansvar for, at ingen står udenfor.

Mødet giver lærere og pædagoger god indsigt i, hvordan det står til med trivslen, idet vi under mødet foretager en anonym afstemning, der viser omfanget af mobning blandt eleverne. Desuden er det vores erfaring, at mange elever åbner op og fortæller ting, som de ikke har fortalt om før.

Mødet er udviklet af foreningen YouGlobe med støtte fra TrygFonden og med mobbefaglig bistand fra Red Barnet. Mødet bygger på den nyeste mobbeforskning.

Hvordan foregår mobbestop-mødet?
Mobbestop-mødet varer ca. 1 time og 15. minutter og ledes af en moderator. Mødet henvender sig til hele mellemtrinnet, og op til otte klasser kan deltage.

Mødets moderator holder korte oplæg om mobning og viser en række kortfilm, der fungerer som afsæt for en dialog om følelser og handlemuligheder med eleverne; hvordan opleves situationerne i filmene for personerne i dem, og hvad kan de gøre? Eleverne får også mulighed for at fortælle om egne mobbeoplevelser.

I løbet af mødet kan eleverne fortælle om deres egne oplevelser med mobning, enten mundtligt eller ved at sende sms’er op til storskærmen. Elevernes mobilnumre vises ikke på skærmen, hvilket gør, at de trygt kan deltage. Desuden sørger en tekniker fra YouGlobe for at frasortere useriøse beskeder og beskeder, hvor der fx nævnes navne.

Deltagelse af lærere
Vi anbefaler, at I efter mobbestop-mødet følger op på mødet i hver klasse. Derfor er det vigtigt, at der er lærere tilstede under mødet, som efterfølgende kan lave opfølgning med deres klasse/klasser.

Skolen skal stille med teknik
Skolen skal sørge for computer, projektor, storskærm, lydanlæg, mikrofon og internet.  

Underretningspligt
Hvis vi under mødet modtager sms’er, hvor elever fortæller om overgreb, vold eller andre forhold, der er omfattet af underretningspligt efter lov om social service, vil vi umiddelbart efter mødet videregive sms’en og mobilnummeret til skolen og evt. kommunen.

Pris

Mobbestop-mødet 'Bland dig ikke udenom' varer 1 time og 15 min. og koster 4500 kr.* Max 6 klasser kan deltage. Prisen inkluderer transportudgifter og en trykt forebyggelsespakke, som I får tilsendt.

Forebyggelsespakke er inkluderet i prisen

Når I booker et mobbestop-møde, får I forinden mødet tilsendt en forebyggelsespakke, der består af følgende tryksager:

1) Plakat til lærerværelset med gode råd om trivselsfremmende klasseledelse.

2) Folder til lærere med den vigtigste viden om: 

  • Hvorfor mobning opstår, og hvordan mobning forebygges.
  • Hvordan man taler med et barn, der bliver mobbet
  • Klageinstansen mod mobning; hvad siger loven?
  • Kontaktinfo på de gratis rådgivningstilbud vedrørende mobning.      

3) Et klassesæt med en forældre-quiz, der lærer forældrene, hvordan de kan bidrage til at forebygge mobning, og hvor de får talt med deres barn om, hvordan det går i klassen.

4) Plakater til klasseværelse og elevtoiletter om, hvordan eleverne kan holde mobning væk, og hvad de konkret kan gøre, hvis de oplever mobning.

*gælder ikke Bornholm og andre ikke brofaste øer. Her aftales særskilt pris.

Book et mobbestop-møde

Mobbestop-mødet 'Bland dig ikke udenom' varer 1 time og 15 min. og koster 4500 kr.* Max 6 klasser kan deltage. Prisen inkluderer transportudgifter samt en trykt forebyggelsespakke, som I får tilsendt. 

Når du udfylder nedenstående, hører du fra os inden for få dage, hvorefter du har mulighed for at bekræfte en endelig booking. 

Når du udfylder nedenstående, accepterer du vores fortrolighedspolitik.

*Gælder ikke Bornholm og andre ikke brofaste øer. Her aftales særskilt pris. 

Program for mobbestop-mødet

• Intro: Hvornår er noget mobning, og hvorfor opstår det? Hvad kan I gøre for at holde mobning væk fra klassen? Hvorfor bliver alle i klassen påvirket, når der foregår mobning?

• Kortfilm (tilskuer): Kortfilm med fokus på en pige, der er tilskuer til mobning. Herefter taler vi med eleverne om, hvad man kan gøre, hvis man er tilskuer til mobning. Hvis alle siger nej til mobning, kan mobning ikke ske. 

• Kortfilm (elev, der mobber): Kortfilm med fokus på en dreng, der mobber. Herefter taler vi med eleverne om, hvad man kan gøre, hvis man selv mobber.

• Kortfilm (elev, der bliver mobbet): Kortfilm med fokus på en pige, der bliver mobbet. Herefter taler vi med eleverne om, hvad man selv kan gøre, hvis man bliver udsat for mobning.

• Elevernes egne erfaringer med mobning: Eleverne får mulighed for at fortælle – enten mundtligt eller via sms – om deres egne erfaringer med mobning. 

Mødet varer cirka 1 time og 15 minutter.