Klassens egen sang

Formål og setup: Sammen laver eller udvælger I klassens egen sang og synger den med jævne mellemrum. Formålet er at styrke den fælles klasseidentitet. Det er dokumenteret, at musik har en særlig evne til at skabe samhørighed mellem mennesker.

Forberedelse: Beslut om eleverne skal:

  • skrive og komponere en sang selv
  • lave tekst til et eksisterende stykke musik
  • udvælge en eksisterende sang til klassens sang.

Forbered en proces for arbejdet alt efter, om eleverne skal vælge en eksisterende sang eller komponere/skrive en ny.

Tip til læreren: Hvis der opstår uenighed om, hvilken sang det skal være eller lign., så lav fx en afstemning og tal om, at i et fællesskab er man nødt til at gå på kompromis. Overvej om nogle kunne finde på at skrive et vers om en anden i klassen, som vedkommende ikke vil have/måske kan blive ked af. I så fald, så overvej at lave en regel om, at man ikke må nævne enkelte elever i sangen, men at sangen skal handle om klassen samlet set. Det kan også være, at sangen ikke skal handle om klassen, men fx om hvorfor fællesskab er godt.

Sådan gør du:

1) Fortæl eleverne at I skal have klassens egen sang – en sang, I skal synge sammen fx en gang om ugen.

2) I laver sangen efter den proces, du har planlagt

3) I synger sangen sammen med jævne mellemrum.