Klassens puslespil

Formål og setup: I laver et puslespil, hvor hver brik repræsenterer en elev. Formålet er at tydeliggøre, at selvom eleverne er forskellige, så indgår de i et fællesskab sammen – et fællesskab som de – gennem deres handlinger – har ansvar for at få til at fungere.

Sådan gør du:
1) Introducer øvelsen, sig fx: Her i klassen har vi et fællesskab med hinanden, fordi vi går i samme klasse. Så selv om vi er forskellige, så danner vi ligesom en helhed. Vi er i et fællesskab sammen. Vi har mange ting til fælles, fordi vi jo er her sammen mange timer hver dag. Og vi har mange fælles erfaringer, fordi vi har haft mange oplevelser sammen. Man kan sige, at vi er et puslespil eller en mosaik, og at hver af os er en brik, der er med til at tegne et fælles billede.

2) Print puslespilsskabelonen ud i A3 (alternativt A4). Sæt side 1-2 sammen på tværs med tape til ét stort ark. Klip brikkerne fra side 3-4 ud. 

3) Giv hver elev en brik og bed dem gå sammen to og to og udfylde de to brikker ved, at de interviewer hinanden og svarer på spørgsmålene (navn, fødselsdag, søskende, livret, interesser). 

4) I plenum sætter I alle brikkerne sammen til et puslespil på arket.   

5) Hæng puslespillet op.