Om mobbestop-mødet

Hvis dit barns skole skal have besøg af mobbestop-mødet, kan du læse mere om mødet her. Mobbestop-mødet er målrettet grundskolens mellemtrin og har fokus på at forebygge mobning og lære eleverne at: 

  • Tage affære og hjælpe hinanden, når de selv eller andre bliver udsat for mobning.
  • Klassen er et fællesskab, hvor der skal være plads til alle.
  • Vi allesammen har ansvar for, at alle inviteres ind i fællesskabet.

Mødet er udviklet af foreningen YouGlobe med støtte fra TrygFonden og mobbefaglig bistand fra Red Barnet. Mødet bygger på den nyeste mobbeforskning og ledes af en moderator fra YouGlobe. 

Mobiltelefoner indgår i mødet
Elevernes mobiltelefon spiller en vigtig rolle under mobbestop-mødet, idet de kan sende sms’er om deres oplevelser med mobning op til en storskærm, hvorfra mødets moderator kan bringe sms’erne ind i dialogen. Elevernes mobilnumre bliver ikke vist på skærmen. De har også mulighed for at deltage mundtligt. 
Det koster almindelig sms-takst at sende sms’er. 

Kortfilm om mobning
Under mødet vises nogle kortfilm om mobning, der har fokus på henholdsvis tilskuere til mobning, børn, der bliver udsat for mobning, og børn, der selv er med til at mobbe. Efterfølgende debatterer vi filmene med eleverne og snakker om mulige handlestrategier, hvis man oplever mobning.

Klassen arbejder videre med trivslen
Efter mobbestop-mødet er det er der lagt op til, at skolen arbejder videre med materialet her på sitet. Spørg lærerne, hvis du ønsker mere information om dette arbejde.

Tal med dit barn om mobbestop-mødet
Det er en god idé at tale med dit barn om mobbestop-mødet. Du kan evt. spørge ind til de kortfilm, der indgår i mødet, eller de sms-kommentarer og spørgsmål, som eleverne sender op til storskærmen. Det kan være en anledning til at få talt om, hvordan det går med fællesskabet i klassen, og om der er måske er nogle, der føler sig udenfor.

Forældrequiz
Efter mobbestopmødet har dit barn en forældrequiz med hjem til dig. Udfyld den sammen med dit barn. 

Din rolle som forælder
Modsat hvad mange tror, handler mobning ikke bare om dem, der mobber og dem, det går ud over. Mobning skyldes et generelt dårligt klima i klassen, hvor eleverne mangler noet positivt at være fælles om. Det dårlige klima påvirker hele klassen, fordi det skaber et klima af frygt. Mobning forebygges ved, at alle (forældre, lærere og elever) anerkender klassen som et fællesskab, hvor der skal være plads til alle, og hvor alle tager ansvar for at inkludere hinanden. Det betyder fx, at man skal invitere dem, der eventuelt står udenfor, med ind i fællesskabet. Som forælder kan du være med til at forebygge mobning ved at lære dit barn, at klassen er et fællesskab, som alle i klassen skal være med i. 
Og ved altid at tale pænt om de andre børn og deres forældre.

Tal med dit barn

Mobbestopmødet er en anledning til at få talt om, hvordan det går med fællesskabet i klassen.

Tal med dit barn om, at
- klassen er et fællesskab, hvor der skal være plads til alle.
- alle har ansvar for, at de andre inviteres med ind i fællesskabet.