Fællesskabets grundregler

Setup og formål: At styrke fællesskabet i klassen ved at give eleverne forståelse for, hvad fællesskab er, og hvilke grundlæggende regler der er i det.

Det skal du bruge: Pdf'en med klassens grundregler, som du finder ude til højre. 

Sådan gør du:

1) Fortæl eleverne at vi indgår i forskellige fællesskaber, fx familien, fodboldklubben osv. Klassen er også et fællesskab og et meget vigtigt ét, fordi I er sammen så mange timer hver dag i mange år. Derfor er det vigtigt, at der er rart at være, og det kræver, at alle repsekterer det, man kan kalde fællesskabets grundregler:

  • Klassen er et fællesskab, hvor der skal være plads til alle. Alle i klassen har lige meget ret til at være i klassen.
  • Vi er forskellige. Men vi hører sammen i et fællesskab og har en masse til fælles, fordi vi netop er en del af det samme fællesskab.
  • Vi respekterer hinanden og har respekt for vores egne og hinandens grænser.

2) Tal med eleverne om, hvad de tre punkter fx kan betyde helt konkret. Det er vigtigt, at du insisterer på, at de ovenstående punkter ikke er til diskussion.

3) Hæng reglerne op i klassen og brug dem løbende, når det er relevant.

OBS: Hvis I vil gøre reglerne mere konkrete, kan I med fordel lave klassens egne samværsregler, der bl.a. tydeliggør, hvad det vil sige at være en god klassekammerat. Nogle undersøgelser peger på, at der er mindre mobning i klasser, der har samværsregler, end i klasser, der ikke har.