Klassens eget aktivitetskatalog

Formål og setup: Eleverne kommer med forslag til fælles klasseaktiviteter, og I samler forslagene i klassens eget aktivitetskatalog og beslutter i fællesskab, hvilke af aktiviteterne I skal lave de kommende måneder. Formålet er at styrke elevernes fællesskabsfølelse ved at give dem gode fælles oplevelser.

Forberedelse: Beslut hvad rammerne for aktiviteterne skal være. Det skal være noget, som det er muligt at lave i undervisningstiden. Skal det være relateret til bestemte fag? Eller må det fx være fælles spil, såsom rundbold? Hvor lang tid må det tage? Er der fx mulighed for at hive en dag ud til en ekskursion? Er der penge til rådighed til noget?

Sådan gør du:

1) Fortæl eleverne at I nu skal lave klassens eget aktivitetskatalog, hvor deres ønsker til fælles klasseaktiviteter er beskrevet. I den kommende tid skal I i fællesskab prøve de aktiviteter, der står i kataloget. Du kan evt. foreslå dem at kigge på muligheder for åben skole-arrangementer, fx på websitet skolenivirkeligheden.dk, hvor man kan søge efter åben skole-tilbud. 

2) Del klassen op i grupper og bed hver gruppe komme med mindst to forslag.

3) Grupperne fremlægger hver deres forslag til aktivitet. 

4) Inden for rammerne af, hvad du vurderer er muligt, beslutter I, hvilke aktiviteter I vil gennemføre.

5) De grupper, der har foreslået aktiviteterne, er ansvarlige for at planlægge og afvikle dem – med hjælp fra dig.