Aktiviteter der styrker fællesskabet

Her finder du forslag til forskellige aktiviteter, du kan bruge til at styrke et positivt klassefællesskab. Vi anbefaler, at du starter med aktiviteten 'Fællesskabets grundregler'. De andre aktiviteter kan bruges i vilkårlig rækkefølge. Vælg de aktiviteter, som du synes passer til din klasse. Læs også vores otte gode råd til at skabe mere fællesskab. 

Overvej aktiviterne nøje
En aktivitet, der virker godt i en klasse, kan gøre ondt værre i en anden klasse, fordi klasser er forskellige og har forskellige dynamikker. Lav derfor altid en konkret vurdering, inden du beslutter dig for en aktivitet. Spørg dig selv:

  • Hvordan vil aktiviteten fungere i min klasse med de dynamikker, der er i klassen?
  • Hvad kan klassen vinde ved at gennemføre aktiviteten?
  • Hvad kan jeg risikere? Risikerer jeg fx at udstille nogle elever? Og hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

OBS! Materialet her kan bruges som inspiration til jeres forebyggende mobbeindsatser. Hvis du står med en klasse, hvor der allerede foregår mobning, er det vigtigt, at du fortæller det til skolens ledelse, så I sammen kan lægge en plan. Du kan også skrive eller ringe til Børns Vilkårs fagtelefon.

Giv eleverne forståelse for, hvad fællesskab er, og hvilke grundlæggende regler der er i et fællesskab.

Læs mere

Introducer eleverne for et sæt regler for den gode samtale og øv jer på at bruge dem i rollespillet Dragen og Kaninen.

Læs mere

Klassen laver eller udvælger sin egen sang, som I synger med jævne mellemrum for at skabe samhørighed. 

Læs mere

Styrk følelsen af samhørighed i klassen ved at lade eleverne massere hinanden, mens de lytter til en historie.

Læs mere

Lytteøvelse, der lærer eleverne, hvor stor forskel det gør, om man lytter aktivt til – eller ignorerer – hinanden.

Læs mere

Gode fælles oplevelser skaber fælles erfaringer, som eleverne kan tale om og bruge til at skabe en fælles historie.

Læs mere

Klassens puslespil tydeliggør, at selvom eleverne er forskellige, så indgår de i et fællesskab sammen.

Læs mere

Eleverne arbejder med at observere venlighed og sammen gøre noget godt for andre.

Læs mere

Eleverne kommer med forslag til fælles klasseaktiviteter, og I samler forslagene i klassens eget aktivitetskatalog.

Læs mere

Med rollespil får eleverne andre opgaver og roller end normalt. Det er med til at vise deres forskellige styrker.  

Læs mere

Guidede fællesmeditationer i klassen kan være med til at styrke elevernes evne til empati og medfølelse. 

Læs mere

.