Mobbestop.dk er en kampagne, der består af mobbestop-møder, trivselsmålinger samt klassesættet 'Bland dig ikke udenom', hvor I kan lave klassens egne samværsregler og øve jer på at bruge dem via et rollespil.

Mobbestop-møder

Mobbestop-mødet er for elever på mellemtrinnet. Vi besøger 43 skoler i hovedstads- og Århus-området i efteråret 2016.

Klassesæt

Klassesættet 'Bland dig IKKE udenom' er et materiale til udarbejdelse af klassens egne samværsregler. Samværsregler øger elevernes trivsel.
 

Trivselsmålinger

Få målt trivslen i din klasse før og efter, I har arbejdet med at lave klassens egne samværsregler. Det sker via et anonymt webbaseret spørgeskema. Opret din klasse her.

Om mobning

Det er tilfældigt, hvem der mobbes. Der findes nemlig ikke særlige karakteristika ved børn, der mobbes. Mobning skyldes et dårligt klima i og omkring klassen – og påvirker alle.

Sådan taler du med et barn, der mobbes

Mange børn oplever, at de voksne ikke reagerer hensigtsmæssigt, når de fortæller, at de bliver mobbet. Få gode råd her.

Hvis du oplever mobning

Hvad kan du gøre, hvis der er mobning i din klasse? Få gode råd her.
 

Om Mobbestop.dk

Mobbestop.dk er udviklet af foreningen YouGlobe med faglig bistand fra Red Barnet og støtte fra TrygFonden. Materialet bygger på den nyeste mobbeforskning.

2015/16