Mobbestop.dk er en kampagne for elever på mellemtrinnet, der består af mobbestop-møder, trivselsmålinger samt klassesættet 'Bland dig ikke udenom', hvor I kan lave klassens egne samværsregler og øve jer på at bruge dem via et rollespil.

Mobbestop-møder

I øjeblikket afholder vi ikke mobbestop-møder, men i løbet af 2017/18 udbyder vi igen 100 mobbestop-møder. Vil din skole have besøg?

Til læreren

Klassesættet 'Bland dig IKKE udenom' er et materiale til udarbejdelse af klassens egne samværsregler. Samværsregler øger elevernes trivsel.  

Trivselsmålinger

Få målt trivslen i din klasse før og efter, I har arbejdet med at lave klassens egne samværsregler. Det sker via et anonymt webbaseret spørgeskema.  

Om mobning

Det er tilfældigt, hvem der mobbes. Der findes nemlig ikke særlige karakteristika ved børn, der mobbes. Mobning skyldes et dårligt klima i og omkring klassen – og påvirker alle.

Sådan taler du med et barn, der mobbes

Mange børn oplever, at de voksne ikke reagerer hensigtsmæssigt, når de fortæller, at de bliver mobbet. Få gode råd her.

Hvis du oplever mobning

Hvad kan du gøre, hvis der er mobning i din klasse? Få gode råd her.